Στην ενότητα αυτή, για τη διευκόλυνση των καταναλωτών, παρατίθενται επεξηγήσεις που αφορούν ευρέως χρησιμοποιούμενους και όχι πάντα κατανοητούς τεχνικούς ή εξειδικευμένους όρους που αφορούν τα προϊόντα.

Στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο γλωσσάρι, θα θέλαμε να μας στείλετε στο mail info@fgeurope.gr, όρους που δεν συμπεριλαμβάνονται και των οποίων την ερμηνεία θα θέλατε να γνωρίζετε, προκειμένου να τους συμπληρώσουμε.

Κλιματισμός: Ερμηνία ευρέως χρησιμοποιούμενων τεχνικών όρων

01. Αντλία Θερμότητας (Heat Pump)

Κάθε διάταξη μεταφοράς ενέργειας από ένα χώρο χαμηλής θερμοκρασίας, σε άλλον υψηλότερης θερμοκρασίας. Οι αντλίες Θερμότητας λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν όλα τα ψυκτικά μηχανήματα (πχ κλιματιστικά, ψυγεία κλπ). Τα είδη των Αντλιών Θερμότητας ορίζονται με βάση τα χρησιμοποιούμενα «εργαζόμενα μέσα», πχ Αέρος –Αέρος (όπως τα συνήθη κλιματιστικά), Αέρος – Νερού (για την οποία λανθασμένα έχει επικρατήσει ο γενικός όρος ως καθοριστικός της διάταξης), Νερού-Νερού (διατάξεις γεωθερμίας κλπ). Αποτελούν ιδανικές διατάξεις για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, λόγω του υψηλού βαθμού απόδοσης ( COP & EER ≥3,0).

02. AC

03. BTU

04. COP

05. Dehumidification (Αφύγρανση)

06. DC

07. ENERGY CLASS

08. GWP – Global Warmth Potential (Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη)

09. INVERTER

10. kWh (Κιλοβατώρα)

11. MULTI

12. ODP – Ozone Depletion Potential (Δυναμικό Διάσπασης της στοιβάδας του Όζοντος)

13. Relative Humidity (Σχετική Υγρασία)

14. SCOP – Seasonal Coefficient Of Performance (Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης)

15. SEER –Seasonal Energy Efficiency Rate (Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης)

16. VRF

Ψυγεία: Ερμηνία ευρέως χρησιμοποιούμενων τεχνικών όρων

01. Multi Air Flow System

Τα ψυγεία διαθέτουν σύστημα ομοιόμορφης κατανομής της ψύξης σε όλο το θάλαμο ψύξης, που επιτυγχάνεται από τους ειδικά σχεδιασμένους αεραγωγούς για κάθε ράφι ή συρτάρι του ψυγείου ξεχωριστά. Το πλεονέκτημα που προσφέρει αυτό το σύστημα είναι η γρήγορη αποκατάσταση της ψύξης μετά από το άνοιγμα πόρτας ή τη φόρτωση του ψυγείου με τρόφιμα.

02. Active Dual Cooling

03. No Frost & Total No Frost

04. Φωτισμός LED

05. Crisper Box θερμοκρασίας 0οC

06. Φρέον R600a

07. Ενεργειακή Κλάση