Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των καταναλωτών, στην ενότητα αυτή παρατίθενται ανά κατηγορία προϊόντων, ο χρόνος και οι όροι εγγύησης που ισχύουν για κάθε κατηγορία προϊόντων της εταιρείας.

Έντυπο Εγγύησης Προϊόντων Κλιματισμού


Έντυπο Εγγύησης Οικιακών Προϊόντων Midea


Έντυπο Εγγύησης Οικιακών Προϊόντων Eskimo


Έντυπο Εγγύησης Συσκευής Aurabeat


Πλυντήρια Πιάτων Eskimo - Αποποίηση Ευθύνης


Πλυντήρια Ρούχων Eskimo - Αποποίηση Ευθύνης


Ψυγεία, Καταψύκτες & Συντηρητές Eskimo - Αποποίηση Ευθύνης