Τι είναι η πιστοποίηση Eurovent;

Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό φορέα μετρήσεων, ο οποίος πιστοποιεί ότι οι αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων Θέρμανσης – Αερισμού – Κλιματισμού, όχι μόνο ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα, αλλά και αποδίδουν/καταλώνουν τα δηλούμενα από τον κατασκευαστή τους.

Για να κερδίσει ένα προϊόν τη σφραγίδα πιστοποίησης Eurovent είναι σίγουρο ότι έχει περάσει από το εργαστήριο μετρήσεων και ελέγχου της ανεξάρτητης αρχής και ότι έχει αξιολογηθεί με ακρίβεια. Ένα πιστοποιημένο κατά Eurovent κλιματιστικό θα αποδίδει εγγυημένα αυτα που δηλώνει/αναγράφει ο κατασκευαστής, στα εμπορικά φυλλάδιά του.

Οφέλη της πιστοποίησης Eurovent:

Οι μεν μελετητές/εγκαταστάτες είναι σίγουροι ότι οι επιλεγμένες συσκευές καλύπτουν τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις της μελέτης τους, οι δε τελικοί χρήστες είναι σίγουροι ότι η κλιματιστική συσκευή που προτίθενται να αγοράσουν ή έχουν ήδη αγοράσει, θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού.

Αν ένα προϊόν δεν είναι πιστοποιημένο, δεν διασφαλίζονται:

  1. οι πραγματικές αποδόσεις του σε συγκεκριμένες συνθήκες σ’ όλο το εύρος λειτουργίας
  2. η πραγματική κατανάλωσή του στις ίδιες συγκεκριμένες συνθήκες
  3. οι παροχές του αέρα στις επιλεγόμενες συνθήκες
  4. οι στάθμες θορύβου στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του φορέα.