01. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ

1. Φροντίστε απαραίτητα για την προληπτική ετήσια συντήρηση του κλιματιστικού σας.

Με την ετήσια συντήρηση επιτυγχάνετε:

  • Την καλή λειτουργία του μηχανήματος
  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Μακροζωία του μηχανήματος
  • Διατήρηση προνομίων εγγύησης

2. Φροντίστε επίσης κατά την περίοδο λειτουργίας του μηχανήματος τα εξής:

  • Τον καθαρισμό των φίλτρων μία φορά το μήνα.
  • Την ελεύθερη ροή του αέρα στο εξωτερικό μηχάνημα.
  • Την ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 25-27℃ στη λειτουργία ψύξης και αντίστοιχα στους 22-24℃ στη λειτουργία θέρμανση, για να επιτευχθεί πολύ οικονομική λειτουργία.
  • Τον έλεγχο ροής συμπυκνωμάτων από τον σωλήνα αποχέτευσης όταν το μηχάνημα λειτούργει στην ψύξη.

3. Κατά την περίοδο παρατεταμένης μη λειτουργίας του μηχανήματος (άνω των 10 ημερών) φροντίστε:

  • Να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το χειριστήριο για την αποφυγή οξείδωσης των επαφών.
  • Να αφαιρέσετε την τροφοδοσία του ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πριν την επαναχρησιμοποίηση του κλιματιστικού σας, συνιστάται να επαναφέρετε την τροφοδοσία ρεύματος  τουλάχιστον 12 ώρες ΠΡΙΝ την ενεργοποίηση της συσκευής, ειδικά την χειμερινή περίοδο.

02. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ  ΣΑΣ

03. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΑΣ

04. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΣΑΣ