Έτος
Εταιρείες

FG EUROPE AE - Πρακτικά ΤΓΣ 16.06.23


FG SOUTH EAST AE – Πρόσκληση ΕΓΣ 28.04.23


FG SOUTH EAST AE – Πρόσκληση ΤΓΣ 26.04.23


FG SOUTH EAST AE – Πρόσκληση ΕΓΣ 20.03.23


FG EUROPE AE – Πρόσκληση ΕΓΣ 30.11.22


FG SOUTH EAST AE – Πρόσκληση ΕΓΣ 31.10.22


Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2022


Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021


Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2020


Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020


Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2019


Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2018


Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2017


Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2016


Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2015