Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης

5 Δεκεμβρίου, 2017

Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης

H εταιρία FG Europe του Ομίλου Φειδάκη υποστηρίζει έμπρακτα την Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης. Στο πλαίσιο των ερευνητικών του δράσεων, το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών, http://esda-lab.cied.teiwest.gr ,του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, έχει σχεδιάσει και αναπτύξει έναν πρωτοποριακό χώρο, στον οποίο δοκιμάζονται και επιδεικνύονται στο κοινό οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για την υποστήριξη και την αυτόνομη διαβίωση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Πρόκειται για την Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης, http://aalhouse.esda-lab.cied.teiwest.gr, στην οποία «διαμένουν» ο Ζαχαρίας (ένα οικιακό ρομπότ χαμηλού κόστους), η Αλέξα (το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρίας Amazon) και η Αλεξάνδρα (ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού λογισμικού βασισμένο στην τεχνολογία της εταιρίας Google). Συνομιλώντας με την Αλεξάνδρα στα ελληνικά, ο επισκέπτης μπορεί να μάθει περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία της αλλά και το ότι εκτός από την Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, η Αλεξάνδρα διαθέτει και «εξοχικό» στη Ναύπακτο! Πρόκειται για τη δεύτερη Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης, που
έχει αναπτύξει το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών, και βρίσκεται στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου.

Στόχος του συγκεκριμένου εγχειρήματος, το οποίο είναι μοναδικό τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι να δημιουργηθεί στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος ένας δια-ιδρυματικός χώρος, στον οποίο θα είναι εγκαταστημένες οι καινοτόμες ερευνητικές δράσεις του ιδρύματος. Παράλληλα, η Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης χρησιμοποιείται και ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την εκπαίδευση και κατάρτιση των σπουδαστών του ιδρύματος στις νέες τεχνολογίες.Το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει σημαντική υποστήριξη, μέσω χορηγιών, από Ελληνικές και Ευρωπαϊκές εταιρίες, οι οποίες έχουν διαθέσει μεγάλο μέρος του τεχνολογικού εξοπλισμού. Μεταξύ αυτών, η εταιρία FG Europe του Ομίλου Φειδάκη, η οποία έχει δωρίσει τέσσερα κλιματιστικά Fujitsu τεχνολογίας KNX, τα οποία έχουν εγκατασταθεί, ελέγχονται και προσαρμόζονται στο προφίλ του ενοίκου μέσω προηγμένων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης.

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών ευχαριστεί θερμά όσους έχουν στηρίξει έμπρακτα τις ερευνητικές δράσεις του, και ιδιαίτερα τις διοικήσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος και της Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης της Ναυπάκτου, που έχουν σταθεί και στέκονται αρωγοί στο συγκεκριμένο εγχείρημα.