ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 39-41, 15343, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2106003093