, 63080, ΣΩΖΟΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2373082200
komvos@welcomestores.gr