Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 21 – Π. ΜΕΛΑ 40, 51100, ΓΡΕΒΕΝΑ
2462084627
ittis_vas@yahoo.gr