ΜΕΛΙΟΥ 2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, 24500, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
2761024376
a.stratikopoulos@otenet.gr