Λ. ΑΘΗΝΩΝ 52 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 57003, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310701764
stefosivannis@gmail.com
www.e-texnotherm.gr