ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 9, 17353, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2130443536 & 6938197019