ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 21 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, 64200, ΚΑΒΑΛΑ
2591024540
info@hydrothermiki.gr
www.hydrothermiki.gr