ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΑΚΙΔΗ 164, 26335, ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΑ
2610641997 & 2610640339