7ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ, 85132, ΡΟΔΟΣ
2241111800