ΠΥΛΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΝ, 84100, ΣΥΡΟΣ
2281082400
lkoesyr@gmail.com