ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & Ι. ΚΙΑΠΕΚΟΥ , 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ
2102899999