1ο ΧΛΜ. ΜΟΙΡΩΝ – ΠΟΜΠΙΑΣ, 70400, ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2102899999