20Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΔΟΥΒΑΤΖΗ, 58100, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
2102899999