9ο ΧΛΜ. ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ, 57013, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
6936801416