Λ. ΣΤΑΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ 76 ΚΟΥΜΠΕΣ, 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ   
2831021049