ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ, 59200, ΝΑΟΥΣA
2332041256
kgiounnakis@gmail.com