ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ 34, 34500, ΑΛΙΒΕΡΙ
2223025200 & 2223024934
expert.simosis@expert-hellas.com