ΚΑΝΑΔΑ 12, 85100, ΡΟΔΟΣ
2241020874 & 2241022157
expert.kostaridis@expert-hellas.com