Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 293 & ΕΥΒΟΙΑΣ 2, 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2106773861 & 2106773921
expert.kalatzi@expert-hellas.com