40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 7Α, 57003, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2310701647
tsakiris@euronics.gr