8ο ΧΛΜ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ – ΛΕΠΟΥΡΩΝ, 34100, ΜΥΤΙΚΑΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
2221051926
stathopoulos@euronics.gr