Δ.Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 13, 58100, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
2382025282
staxtaris@euronics.gr