63077, ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2374022955
samaras@euronics.gr