ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ 10, 82100, ΧΙΟΣ
2271041215
proiosoe@euronics.gr