ΤΕΡΜΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, 27200, ΑΜΑΛΙΑΔΑ
2622020060
parrasa@euronics.gr