ΤΟΖΗ 3, 50300, ΣΙΑΤΙΣΤΑ
2465022343
papathomas@euronics.gr