ΦΙΛΩΝΟΣ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ , 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
2261080337
papaxaralabous2@euronics.gr