ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 40007, ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
2495041657