ΙΑΛΥΣΟΥ 74, 85101, ΡΟΔΟΣ
2241094203
kouloumbris@euronics.gr