ΑΣΤΡΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, 22001, ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
2755023351