ΜΑΞ. ΓΡΑΙΚΟΥ 42, 47100, ΑΡΤΑ
2681072454
gkarantzias@euronics.gr