ΠΛΑΤΩΝΟΣ 6, 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310269757
karachalidis@euronics.gr