ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 68, 24200, ΜΕΣΣΗΝΗ
2722024259
georgakl@euronics.gr