ΕΓΝΑΤΙΑ 5 , 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310522893
felekis@euronics.gr