ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 7, 43200, ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2444023570
tdidange@euronics.gr