ΛΑΡΙΣΗΣ 53 Α, 40003, ΑΓΙΑ
2494022313
chavdas@euronics.gr