ΚΟΡΙΝΘΟΥ 60, 21200, ΑΡΓΟΣ
2751068767
arguropoulos@euronics.gr