ΑΡΕΟΠΟΛΗ, 23062, ΑΡΕΟΠΟΛΗ
2733051218
andreakos@euronics.gr