Κ. ΥΔΡΑΙΟΥ 2, 85100, ΡΟΔΟΣ
2241026597 & 2241030274