ΜΑΚΑΡΙΟΥ 31, 32200, ΘΗΒΑ
2262028976
vergiotis@electronet.gr