ΠΑΥΛΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΥ 6, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
2810371100 & 2810371110