ΚΟΡΙΝΘΟΥ 204 , 26221, ΠΑΤΡΑ
2610278278
papandrikopoulos@electronet.gr