ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ, 73006, ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ
2824022000
panethimitakis@electronet.gr