28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201 , 19100, ΜΕΓΑΡΑ
2296083700
dritsas@electronet.gr